Realizace zámková a skladebná dlažba

Zámková dlažba Nehvizdy

Zámková dlažba byla použita na rozšíření nedostatečně veliké terasy u rodinného domu v obci Nehvizdy. Zakázka obsahovala demontáž stávající terasy a v přední části domu zrušení záhonů místo kterého byla položena zámková dlažba a tím vytvořeno parkovací stání. Terasa v zadní části domu byla zvětšena a propojena s parkovacím stáním vedle domu. Byla použita zámková dlažba od výrobce Best Beaton v přírodní šedé barvě.

Skladebná dlažba Cholupice

Rozšíření stávající terasy rodinného domu v Cholupicích. Původní skladebná dlažba neodpovídala plochou potřebám majitelů domu, proto došlo k jejímu zvětšení. Zakázka obsahovala terénní práce a pokládku nové dlažby. Dlažba byla volena ve dvou odstínech aby korespondovala s barevností fasády domu.

Skladebná a zatravňovací dlažba, Veleň

Zatravňovací dlažba u této nemovitosti byla použita pro vjezd a kryté parkovací stání vozidla. Tento typ dlažby je vhodný všude tam, kde majitelé nemovitosti chtějí zmírnit velikost betonové plochy. Při realizaci této zakázky bylo třeba se vyrovnat s výškovou nerovností terénu směrem ke vstupu do nemovitosti. Pokládka skladebné dlažby byla provedena obvyklým způsobem na štěrkové podloží, po stranách byla skladebná dlažba upevněna betonovými obrubníky.

Skladebná dlažba, Noutonice

Realizace kompletní pokládky skladebné dlažby 180m2. Při přípravě bylo třeba provést terénní úpravy povrchu, zhutnění štěrku, pokládka betonové skladebné dlažby. S ohledem na rozdílné výšky terénu byla pokládka dlažby provedena ve dvou úrovních. Skladebná dlažba je využívána pro přístup k nemovitosti a dále jako víceúrovňové parkovací stání.