Realizace opěrná zeď

Opěrná zeď, KB blok, pletivový plot s podhrabovými deskami, Číšovice

Při realizaci této zakázky bylo potřeba vyřešit výškové rozdíly pozemku a proto se v přední části plotu vystavěl plot z jednostranně štípaného KB bloku, který byl ze zadní strany vyztužen opěrnou zdí. Na boční straně plotu byla použita opěrná zeď ze ztraceného bednění jako podezdívka a do ní byly zality do betonu sloupky a natažen plot z pletiva. V zadní části pozemku pak byl zhotoven pletivový plot s použitím podhrabových desek.

Zámková dlažba a opěrná zeď, Kamenný přívoz

Chata v Kamenném přívoze je umístěna blízko zvětralé skalní stěny, ze které v průběhu roku neustále odpadávají kusy kamenů. Proto byla u této chaty vybudovaná opěrná zeď ze ztraceného bednění. Při stavbě byla použita zdvojená betonářská ocel. Po vyřešení nestabilní skalní stěny byl v průchodu do zadní části pozemku upraven terén a položena zámková dlažba.