Betonový plot

KB Blok, Petrov

Realizace zakázky KB Bloku v části předního plotu pro zajištění brány a vstupní branky. Použit byl KB Blok hladký v přírodní barvě. Zakázka byla zhotovena včetně kompletní elektro přípravy na pojezd brány, otvírání branky a domácího telefonu a také montáže dopisní schránky. S ohledem na výškové převýšení byly uvnitř zahrady zhotoveny betonové shody a na jejich povrch aplikována betonová stěrka.

Opěrná zeď, KB blok, pletivový plot s podhrabovými deskami Číšovice

Při realizaci této zakázky bylo potřeba vyřešit výškové rozdíly pozemku a proto se v přední části plotu vystavěl plot z jednostranně štípaného KB bloku, který byl ze zadní strany vyztužen opěrnou zdí. Na boční straně plotu byla použita opěrná zeď ze ztraceného bednění jako podezdívka a do ní byly zality do betonu sloupky a natažen plot z pletiva. V zadní části pozemku pak byl zhotoven pletivový plot s použitím podhrabových desek.

Plot z pletiva, betonový plot, příprava zastřešení terasy Dolní Jirčany

Plot z pletiva byl realizován okolo pozemku poloviny dvojdomku. Bylo zvoleno zelené pletivo bez podhrabových desek ve výšce 180 cm. Z důvodu soukromí byl u terasy domu zhotoven betonový plot v délce plánované terasy na který navazuje plot z pletiva. Typ plotu – jednostranně štípaný v přírodní šedé barvě. Na přání investora byla zhotovena příprava pro pojezd zastřešení terasy ze ztraceného bednění. Plocha terasy byla zhutněna a navezen štěrk frakce 8/16.

Betonový plot s dřevěnou výplní a brankou v Bašti

Zakázka betonového plotu v přední části pozemku v Bašti. Původní pletivový plot byl nahrazen z důvodu požadavku na větší soukromí za jednostranně štípaný betonový plot v přírodní šedé barvě v oblíbené kombinaci se dřevem. Pro  přístup na zahradu byla stará nevyhovující branka z pletiva nahrazena brankou z pozinku s dřevěnou výplní. Dřevo na výplň bylo dodáno zákazníkem aby upotřebil materiál, který neměl dlouho využití.

Betonový plot, Okrouhlo

Zakázka výstavby betonového oplocení v přírodní barvě s jednostranným vzorem štípaného kamene, umístěného směrem do pozemku. Výška 2 metry.