Realizace

 Pletivový plot

Betonový plot

Betonový plot s dřevěnou výplní a brankou v Bašti

Zakázka betonového plotu v přední části pozemku v Bašti. Původní pletivový plot byl nahrazen z důvodu požadavku na větší soukromí za jednostranně štípaný betonový plot v přírodní šedé barvě v oblíbené kombinaci se dřevem. Pro  přístup na zahradu byla stará nevyhovující branka z pletiva nahrazena brankou z pozinku s dřevěnou výplní. Dřevo na výplň bylo dodáno zákazníkem aby upotřebil materiál, který neměl dlouho využití.

Opěrná zeď

Zámková dlažba

Skladebná dlažba

Zatravňovací dlažba

Zámková dlažba a opěrná zeď Kamenný přívoz

Chata v Kamenném přívoze je umístěna blízko zvětralé sklaní stěny, ze které v průběhu roku neustále odpadávají kusy kamenů. Proto byla u této chaty vybudovaná opěrná zeď ze ztraceného bednění. Při stavbě byla použita zdvojená betonářská ocel.

Po vyřešení nestabilní skalní stěny byl v průchodu do zadní části pozemku upraven terén a položena zámková dlažba.

Pletivový plot a zámková dlažba Zvole

Realizace zakázky: pletivový plot oddělující dvě zahrady v obci Zvole. Požadavkem bylo zachování průhledu a tím i dosažení optického zvětšení obou zahrad. Po konzultaci byl s ohledem na poměr ceny a kvality zvolen plot s pletiva v zelené barvě, ve výšce 160 cm. Pro nepatrné výškové rozdíly obou zahrad byl tento plot doplněn o podhrabové desky po celé jeho délce 50 metrů.

Součástí zakázky bylo také zhotovení zámkové dlažby na terase domu. Byly zde provedeny zemní práce včetně výkopu pro základy patek pergoly. Po přípravě štěrkového podloží byla položena betonová zámková dlažba o výšce 6 cm. Kolem domu byly položeny obrubníky do betonového lože ve vzdálenosti 30cm. K soklu byla umístěna nopová folie a prostor byl vyplněn štěrkem frakce 16/32. Zem okolo obrubníků byla dosypána zeminou a travním semínkem.