Betonový plot

Tento typ oplocení se používá při potřebě zabránit vhledu na pozemek, zajistit soukromí. Ploty z betonových panelů v barvách přírodní, šedá a písková. Zapouštějí se do betonových sloupků.

Tento typ oplocení se používá často tam, kde majitelé požadují zabránit vhledu na pozemek. Ploty z betonových panelů mají mnoho variant. Lze vybrat jednostrannou či oboustrannou variantu, v barvách přírodní, břidlice a písková, červená aj. Nejčastěji používaným vzorem je pak dekor štípaného kamene, lze vybrat i jiné dekory např. cihliček či dřeva. Výhodou tohoto plotu je rychlá realizace stavby.

Na další ukázky našich prací se můžete podívat zde.