Archiv rubriky: Skladebná dlažba

Skladebná dlažba Cholupice

Skladebná dlažba

Rozšíření stávající terasy rodinného domu v Cholupicích. Původní skladebná dlažba neodpovídala plochou potřebám majitelů domu, proto došlo k jejímu zvětšení. Zakázka obsahovala terénní práce a pokládku nové dlažby. Dlažba byla volena ve dvou odstínech aby korespondovala s barevností fasády domu.

 

Skladebná a zatravňovací dlažba, zděný plot Veleň

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba u této nemovitosti byla použita pro vjezd a kryté parkovací stání vozidla. Tento typ dlažby je vhodný všude tam, kde majitelé nemovitosti chtějí zmírnit velikost betonové plochy.

Skladebná dlažba

Při realizaci této zakázky bylo třeba se vyrovnat s výškovou nerovností terénu směrem ke vstupu do nemovitosti. Pokládka skladebné dlažby byla provedena obvyklým způsobem na štěrkové podloží, po stranách byla skladebná dlažba upevněna betonovými obrubníky.

Zděný plot z KB bloku

Součástí zakázky byla dodávka zděného plotu na přední část pozemku z KB bloku – jednostranně štípaný, přírodní šedá barva. Do zděných sloupků u brány byla zhotovena příprava pro pojezdovou bránu a vestavěna poštovní schránka s domovním zvonkem.

 

Skladebná dlažba a zděný plot Noutonice

Skladebná dlažba

Realizace kompletní pokládky skladebné dlažby 180m2. Při přípravě bylo třeba provést terénní úpravy povrchu, zhutnění štěrku, pokládka betonové skladebné dlažby. S ohledem na rozdílné výšky terénu byla pokládka dlažby provedena ve dvou úrovních. Skladebná dlažba je využívána pro přístup k nemovitosti a dále jako víceúrovňové parkovací stání.

 

Zděný plot

Součástí zakázky bylo vyhotovení zděného plotu z KB bloku v celkové délce 30m. Ve zděných sloupcích byla zhotovena příprava (elektroinstalace) na pojezd brány a kamerový systém a zabudována dopisní schránka.