Archiv autora: hipik

Plot z pletiva Pohoří

Plot z pletiva

Plot z pletiva Pohoří mezi místní komunikací a pozemkem. Odstranění původního dřevěného plotu včetně betonových sloupků za pomoci techniky, prořezání stromů a keřů a úprava terénu kopírující výšku vozovky. Příprava a montáž plotu z pletiva, na přání zákazníka byla instalována branka pro přístup na pozemek.

Zámková dlažba Nehvizdy

Zámková dlažba

Zámková dlažba byla použita na rozšíření nedostatečně veliké terasy u rodinného domu v obci Nehvizdy. Zakázka obsahovala demontáž stávající terasy a v přední části domu zrušení záhonů místo kterého byla položena zámková dlažba a tím vytvořeno parkovací stání. Terasa v zadní části domu byla zvětšena a propojena s parkovacím stáním vedle domu. Byla použita zámková dlažba od výrobce Best Beaton v přírodní šedé barvě.

Skladebná dlažba Cholupice

Skladebná dlažba

Rozšíření stávající terasy rodinného domu v Cholupicích. Původní skladebná dlažba neodpovídala plochou potřebám majitelů domu, proto došlo k jejímu zvětšení. Zakázka obsahovala terénní práce a pokládku nové dlažby. Dlažba byla volena ve dvou odstínech aby korespondovala s barevností fasády domu.

 

Plot z pletiva Babice

Plot z pletiva

Plot z pletiva v obci Babice byl zhotoven po celém obvodu zahrady dvou řadových domků. Pro vyrovnání terénu byly použity podhrabové desky. V zadní části zahrady byly instalovány branky.

 

Plot z pletiva Dolní Jirčany

Plot z pletiva

Plot z pletiva byl realizován okolo pozemku poloviny dvojdomku. Bylo zvoleno zelené pletivo bez podhrabových desek ve výšce 180 cm.

Betonový plot

Z důvodu soukromí byl u terasy domu zhotoven betonový plot v délce plánované terasy na který navazuje plot z pletiva. Typ plotu – jednostranně štípaný v přírodní šedé barvě.

Příprava pro zastřešení terasy

Na přání investora byla zhotovena příprava pro pojezd zastřešení terasy ze ztraceného bednění. Plocha terasy byla zhutněna a navezen štěrk frakce 8/16.

 

Betonový plot s dřevěnou výplní a brankou v Bašti

Betonový plot

Zakázka betonového plotu v přední části pozemku v Bašti. Původní pletivový plot byl nahrazen z důvodu požadavku na větší soukromí za jednostranně štípaný betonový plot v přírodní šedé barvě v oblíbené kombinaci se dřevem. Pro  přístup na zahradu byla stará nevyhovující branka z pletiva nahrazena brankou z pozinku s dřevěnou výplní. Dřevo na výplň bylo dodáno zákazníkem aby upotřebil materiál, který neměl dlouho využití.

Skladebná a zatravňovací dlažba, zděný plot Veleň

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba u této nemovitosti byla použita pro vjezd a kryté parkovací stání vozidla. Tento typ dlažby je vhodný všude tam, kde majitelé nemovitosti chtějí zmírnit velikost betonové plochy.

Skladebná dlažba

Při realizaci této zakázky bylo třeba se vyrovnat s výškovou nerovností terénu směrem ke vstupu do nemovitosti. Pokládka skladebné dlažby byla provedena obvyklým způsobem na štěrkové podloží, po stranách byla skladebná dlažba upevněna betonovými obrubníky.

Zděný plot z KB bloku

Součástí zakázky byla dodávka zděného plotu na přední část pozemku z KB bloku – jednostranně štípaný, přírodní šedá barva. Do zděných sloupků u brány byla zhotovena příprava pro pojezdovou bránu a vestavěna poštovní schránka s domovním zvonkem.

 

Skladebná dlažba a zděný plot Noutonice

Skladebná dlažba

Realizace kompletní pokládky skladebné dlažby 180m2. Při přípravě bylo třeba provést terénní úpravy povrchu, zhutnění štěrku, pokládka betonové skladebné dlažby. S ohledem na rozdílné výšky terénu byla pokládka dlažby provedena ve dvou úrovních. Skladebná dlažba je využívána pro přístup k nemovitosti a dále jako víceúrovňové parkovací stání.

 

Zděný plot

Součástí zakázky bylo vyhotovení zděného plotu z KB bloku v celkové délce 30m. Ve zděných sloupcích byla zhotovena příprava (elektroinstalace) na pojezd brány a kamerový systém a zabudována dopisní schránka.

 

 

 

Zámková dlažba a opěrná zeď Kamenný přívoz

Opěrná zeď

Chata v Kamenném přívoze je umístěna blízko zvětralé sklaní stěny, ze které v průběhu roku neustále odpadávají kusy kamenů. Proto byla u této chaty vybudovaná opěrná zeď ze ztraceného bednění. Při stavbě byla použita zdvojená betonářská ocel.

Zámková dlažba

Po vyřešení nestabilní skalní stěny byl v průchodu do zadní části pozemku upraven terén a položena zámková dlažba.

 

 

 

Plot z pletiva Zvole

Plot z pletiva

Realizace zakázky: plot z pletiva oddělující dvě zahrady v obci Zvole. Požadavkem bylo zachování průhledu a tím i dosažení optického zvětšení obou zahrad. Po konzultaci byl s ohledem na poměr ceny a kvality zvolen plot z pletiva v zelené barvě, ve výšce 160 cm. Pro nepatrné výškové rozdíly obou zahrad byl tento plot doplněn o podhrabové desky po celé jeho délce 50 metrů.

Zámková dlažba

Součástí zakázky bylo také zhotovení zámkové dlažby na terase domu. Byly zde provedeny zemní práce včetně výkopu pro základy patek pergoly. Po přípravě štěrkového podloží byla položena betonová zámková dlažba o výšce 6 cm. Kolem domu byly položeny obrubníky do betonového lože ve vzdálenosti 30cm. K soklu byla umístěna nopová folie a prostor byl vyplněn štěrkem frakce 16/32. Zem okolo obrubníků byla dosypána zeminou a travním semínkem.

Další realizace plotu z pletiva zde